บทเรียน การขายของในเฟสบุ๊ค

  1. Facebook คืออะไร
  2. รู้จักกับ Facebook Page
  3. เปิด shop ใน Facebook-ในส่วนนี้ แกะหวาน กำลังดำเนินการ จะเตรียม และเรียบเรียงบทความให้ทุกคนได้ศึกษากันนะครับ